กลับหน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ปฎิทินกิจกรรม สรุปเหตุรายเดือน เวบบอร์ด ภาพกิจกรรม สมุดเยี่ยมชม ร่วมบริจาค ติดต่อเรา
  | หน้า 1   

 วิหารเช็งหงั่มตั่ง

 พิธีเปิดอาคารวิหารฯ

 พิธีเปิดอาคารวิหาร

 ภาพความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารวิหารฯ

 ภาพความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารวิหารฯ

 ภาพความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารวิหารฯ

 พิธีจุดตะเกียงวางของมงคลใต้ฐานองค์พระพุทธและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ

 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารวิหารฯ

 ภาพความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารวิหารฯ

 ภาพความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารวิหารฯ

 วันที่ 13 มิถุนายน 2549

 มกราคม 2549

 ตุลาคม 2548

 มิถุนาคม 2548  กลับหน้าที่ผ่านมา
มูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา  พ่งไล้จับเก้าเซียวเกาะ
19 หมู่ 2 บ้านกรีน ถ.บายพาส (ปักธงชัย-จอหอ) ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 08-9948-7599


สำนักงานมูลนิธิ สาขา 1 : 56 - 58 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 0-4424-1508, 0-4425-3149

สำนักงานมูลนิธิ สาขา 2 ศาลเจ้าโหงวโจ้ว : 158 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4424-1396, 0-4426-0488 โทรสาร 0-4426-0486


ศูนย์กู้ภัย (ฮุก 31) : โทร 0-4427-4155         Email : huk31@koratrescue.org

Stanby วิทยุสมัครเล่น (VR) ที่ความถี่ 144.900 MHz
CB245 ช่องที่ 1
ความถี่หลัก 168.775 MHz