กลับหน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ปฎิทินกิจกรรม สรุปเหตุรายเดือน เวบบอร์ด ภาพกิจกรรม สมุดเยี่ยมชม ร่วมบริจาค ติดต่อเรา
     งานทอดผ้าป่ากู้ภัยฮุก31   [ 5 เม.ย. 55 ]
ด้วยมูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา พ่งไล้จับเก้าเซียวเกาะ (หน่วยกู้ภัยฮุก 31) มีความประสงค์ที่จะจัดซื้อ อุปกรณ์กู้ภัย ให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยฮุก 31 ประจำจุดอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือประชาชน กู้ภัย กู้ชีพ ตลอดจน การเก็บศพไร้ญาติ และการบรรเทาสาธรณภัย ต่าง ๆ แต่มูลนิธิฯ ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงได้จัดตั้งโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี “เพื่อหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์กู้ภัย”

ในวันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555
ทอด ณ สำนักงานใหญ่มูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา (เช็งหงั่มตั่ง)
เลขที่ 19 หมู่ 2 บ้านกรีน ถนนบายพาส (ปักธงชัย – จอหอ)
ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา


  กลับหน้าที่ผ่านมา

มูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา  พ่งไล้จับเก้าเซียวเกาะ
19 หมู่ 2 บ้านกรีน ถ.บายพาส (ปักธงชัย-จอหอ) ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 08-9948-7599


สำนักงานมูลนิธิ สาขา 1 : 56 - 58 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 0-4424-1508, 0-4425-3149

สำนักงานมูลนิธิ สาขา 2 ศาลเจ้าโหงวโจ้ว : 158 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4424-1396, 0-4426-0488 โทรสาร 0-4426-0486


ศูนย์กู้ภัย (ฮุก 31) : โทร 0-4427-4155         Email : huk31@koratrescue.org

Stanby วิทยุสมัครเล่น (VR) ที่ความถี่ 144.900 MHz
CB245 ช่องที่ 1
ความถี่หลัก 168.775 MHz