กลับหน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ปฎิทินกิจกรรม สรุปเหตุรายเดือน เวบบอร์ด ภาพกิจกรรม สมุดเยี่ยมชม ร่วมบริจาค ติดต่อเรา
     งานซิโกวแจกทานทิ้งกระจาดประจำปี 2554 ( ก)   [ 12 ส.ค. 54 ]

มูลนิธิฯ จัดงานพิธีโพวโต่วซิโกว แจกทานทิ้งกระจาดประจำปี 2554  

ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2554  ณ ศาลเจ้าโหงวโจ้ว ฮุก 31  

โดย ฯพณฯ กร  ทัพพะรังสี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

        มูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกๆ ท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดนครราชสีมา               องค์กรภาครัฐ - ภาคเอกชน     มูลนิธิสว่างดาวดึงส์ธรรม    (เม้งแชเซี่ยงตั้ว)  โดยประธาน วิชัย  ชูชัยเจริญ                      และคณะจาก กทม.   ได้ร่วมกันบริจาค ข้าวสาร และสิ่งของต่าง  เป็นจำนวนมาก  เช่น รองเท้า และยารักษาโรค           รวมทั้งร่วมเปิดโรงทานบริการอาหารให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน  ทำให้การจัดงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  กลับหน้าที่ผ่านมา

มูลนิธิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา  พ่งไล้จับเก้าเซียวเกาะ
19 หมู่ 2 บ้านกรีน ถ.บายพาส (ปักธงชัย-จอหอ) ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 08-9948-7599


สำนักงานมูลนิธิ สาขา 1 : 56 - 58 ถ.โยธา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 0-4424-1508, 0-4425-3149

สำนักงานมูลนิธิ สาขา 2 ศาลเจ้าโหงวโจ้ว : 158 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0-4424-1396, 0-4426-0488 โทรสาร 0-4426-0486


ศูนย์กู้ภัย (ฮุก 31) : โทร 0-4427-4155         Email : huk31@koratrescue.org

Stanby วิทยุสมัครเล่น (VR) ที่ความถี่ 144.900 MHz
CB245 ช่องที่ 1
ความถี่หลัก 168.775 MHz